Avondsessie 'Kunst Doet Leven!'

Op 30 mei organiseerde Vitamine C een avondsessie bij WARP in Sint Niklaas, aansluitend bij de conferentie ‘Kunst Doet Leven!’ van het Departement CJM/ACCE, waarmee we internationale inspiratie toevoegen aan het uitgebreide aanbod van het Sectormoment Cultuureducatie.

Na een gezellige babbel en een hapje opende Stef Van Bellingen de avond met de voorstelling van zijn Kinderkunstenboek.

Danny Van der Laan, kunstenaar en verbonden aan MU Eindhoven, schetste zijn ervaring met ‘Reversed Mentoring’ waarbij ouderen van kinderen en jongeren leren. Danny Van der Laan ging hiermee aan de slag tijdens een Master kunsteducatie aan de Fontys Hogeschool. Kernbegrippen als verbinding, wederzijds begrip, empowerment en persoonlijke ontwikkeling staan voor hem centraal. In het kader van zijn Master initieerde hij experimenten in het MU in Eindhoven zoals ‘The Reversed School’. Dit resulteerde in nieuwe banden en een notie van wat de ouderen en de jongeren kunnen leren uit het toepassen van ‘reversed learning’. Ouderen kunnen op hun beurt de frisheid, passie en creativiteit van jongere generaties ervaren en zelf een passie voor kunst en creativiteit vinden of terugvinden. Het biedt hen ook een nieuwe blik op kunst- en cultuureducatie. Jongeren krijgen een nieuwe rol en leren met de verantwoordelijkheid omgaan. Ze leren vanzelfsprekende kennis begrijpelijk te maken voor anderen waardoor ze hun eigen kennis ook aanscherpen. Ze leren kritisch denken,  samenwerken en zoveel meer.

Els Hoogstraat, docente aan ARTeZ Arnhem, vertelde ons hoe ze in het Kröller-Müller museum experimentele projecten opzet rond intergenerationeel spelen. ‘Spelen’ is laagdrempelig en legt een verbinding tussen de generaties via interactie, samenwerking en betrokkenheid. Het bewerkstelligt een wederzijds leren, een gedeelde ervaring en het biedt een nieuw perspectief om naar kunst te kijken. Ze gaf ons tips mee voor effectieve spelvormen waarbij verschillende generaties betrokken zijn. Volgende ingrediënten zijn onmisbaar in het uitwerken van een intergenerationeel spel: het aanspreken van verschillende rollen in de groep, afspreken van duidelijke en simpele spelregels, zorg dragen voor meerdere lagen, duidelijke einddoelen stellen, evenwicht behouden in spelersniveau, humor opzoeken, samenwerking stimuleren, een geluksfactor en een verrassend spelelement toevoegen.  

De deelnemers aan de avond geven aan dat ze geïnspireerd en gemotiveerd zijn om verder na te denken over intergenerationeel leren en om te bekijken hoe het een plaats kan krijgen in de eigen werking van dansvoorstelling tot rondleiding of kunsteducatieve workshop. Vitamine C is erg benieuwd naar hoe de opgedane inspiratie zich zal ontplooien binnen de werking of praktijk bij de leden van het netwerk.  

Album